Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  11.9.2017 09:00
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-923/17
INI-883/17

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

S&P potrdila bonitetno oceno Skupine Triglav »A«, srednjeročna napoved je stabilna

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Bonitetna agencija S&P Global Ratings je dne 8.9.2017 Skupini Triglav - in s tem njeni matični družbi Zavarovalnici Triglav, d.d., ter hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. – ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A«. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved.

Bonitetna agencija je v svojem poročilu ocenila profil poslovnih tveganj Skupine Triglav kot trden. Pri tem je  upoštevala predvsem izboljšanje razmer na največjem, slovenskem trgu Skupine, kakor tudi močan konkurenčni položaj Skupine v Sloveniji in regiji. Profil finančnih tveganj Skupine je ocenila kot zelo trden. Meni, da ima Skupina dobro razpršen naložbeni portfelj, njeno kapitalsko ustreznost pa ocenjuje kot izjemno trdno. Dodatno navaja, da ima Skupina pri svojem poslovanju zagotovljeno ustrezno pozavarovalno zaščito.

Bonitetna agencija je poudarila vidne prednosti, ki izvirajo iz doslednosti strateških usmeritev Skupine Triglav. Skupina v novem strateškem obdobju ohranja poudarek na dobičkonosnosti in varnosti poslovanja ter deluje le v okviru dveh stebrov poslovanja, v zavarovalni dejavnosti in upravljanju premoženja. Pozitivno ocenjuje večji strateški pomen in razvoj dejavnosti upravljanja premoženja, ki je določen z novo strategijo. Enako pozitivno mnenje je agencija izrazila glede novih, predvsem razvojnih elementov delovanja Skupine, ki vključujejo digitalizacijo, celovito obravnavo strank, razvoj novih produktov in prodajnih poti, ki jih agencija že sedaj ocenjuje za ugodne.   

Bonitetna ocena »A« je izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine in ne vsebuje kakršnihkoli zvišanj, ki bi bile posledica povezanosti Skupine z državo. Stabilna srednjeročna napoved bonitetne ocene odraža pričakovanja S&P, da bo Skupina Triglav še naprej uspešno izvajala začrtano strategijo s poudarkom na dobičkonosnosti, rasti in ohranitvi zelo visoke kapitalske ustreznosti v naslednjih dveh letih.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 11.9.2017 dalje in bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 12.9.2017