Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  11.9.2017 13:45
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-925/17
INI-885/17

ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto

Obvestilo o sklepih skupščine z dne 11.09.2017

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., ter veljavne zakonodaje, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto objavlja povzetek sklepa skupščine družbe Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, ki je potekala 11.09.2017 na sedežu družbe, Straška cesta 50, Novo mesto.

Na skupščini družbe ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto, so družbeniki sprejeli sklep o dodatni uporabi bilančnega dobička v višini 30 mio EUR, preostali del bilančnega dobička v višini 8,1 mio EUR pa ostane nerazporejen.

Večinski družbenik ACH, d.d., je v obrazložitvi zahteve za sklic skupščine pojasnil, da je izplačilo del dogovora o prodaji družbe Protej d.o.o. Izplačilo  bo v celoti namenjeno za predčasno vračilo posojila ACH d.d. in ni namenjeno družbenikom Proteja.

Uprava družbe
Datum: 12.9.2017