Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  12.9.2017 13:23
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-928/17
INI-888/17

DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana

Sprejet sklep o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Okrožno sodišče v Ljubljani je v postopku preventivnega prestrukturiranja nad družbo DELO PRODAJA, d.d. dne 11.9.2017 izdalo sklep, s čimer je potrdilo sporazum o finančnem prestrukturiranju.

Potrjeni sporazum o finančnem prestrukturiranju tako učinkuje:

-za terjatve vseh upnikov, ki so soglašali s sklenitvijo sporazuma,

-za navadne finančne terjatve, navedene v osnovnem seznamu finančnih terjatev, tistih upnikov, ki niso soglašali s sklenitvijo sporazuma,

-za zavarovane finančne terjatve, navedene v osnovnem seznamu finančnih terjatev, tistih upnikov, ki niso soglašali s sklenitvijo sporazuma.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.delo-prodaja.si za obdobje najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava

Datum: 13.9.2017