Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  13.9.2017 14:34
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-87/17
TOS-88/17

UNION HOTELI d.d.

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNION HOTELI  d. d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja obvestilo o odkupu lastnih delnic.

Vezano na obvestili o pridobivanju lastnih delnic z dne 14.6.2017 in 11.4.2017 ter objavljenem Programu odkupa lastnih delnic družbe dne 12.4.2017, družba UNION HOTELI d.d., javno razkriva posle z lastnimi delnicami. Družba je odkupila dodatnih 383 delnic po ceni 15 EUR/delnico v skupni vrednosti 5.745 EUR in sicer:

  • Izvršitev posla   08.09.2017 –   383 delnic po ceni 15 EUR/delnico

Družba je lastne delnice pridobila s posli zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Nakupe lastnih delnic je družba UNION HOTELI d.d. izvajala preko izbranega borznega člana ILIRIKA d.d.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 6.888, kar je predstavljalo 0,3840 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 7.271,  kar predstavlja  0,4053 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/  od 13.9.2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Datum: 14.9.2017