Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Obvestila o pomembnem lastniškem deležu
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  5.7.2018 09:00
Oznaka objavljenega dokumenta : NIH-36/18
NIH-36/18

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje, objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. (skrajšano ime družbe: Gorenje, d. d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 120., 124. člen

Gorenje, d. d., je 4. julija 2018 od družbe Universal Investment Capital, S.L., Avenida Son Caliu nº18, Urbanización Son Caliu, Palma Nova, Calviá 07181, Mallorca, Španija, prejelo obvestilo, da je Universal Investment Capital sprejel prevzemno ponudbo družbe Hisense Luxembourg Holding S.a r.l., 6 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, in je na tej podlagi odsvojil vse delnice družbe Gorenje, d. d., ki jih je imel v lasti. Skupno je na ta način odsvojil 1.856.148 delnic, kar predstavlja 7,599% vseh delnic Gorenja, d. d. Po zaključku transakcije Universal Investment Capital v družbi Gorenje, d. d., nima več lastniškega deleža.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d. d.
Datum: 6.7.2018