Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  6.7.2018 16:00
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-608/18
INI-594/18

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Soglasno sprejeti vsi sklepi skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež, d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi, objavlja

sprejete sklepe redne skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d.d., ki je bila 6. julija 2018. Na skupščini delničarjev je bilo prisotno 87,54% delničarjev z glasovalno pravico. Vsi sklepi skupščine delničarjev so bili soglasno sprejeti s 100% večino oddanih glasov.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom:

O podjetju – Medijsko središče – Sporočila za javnost

Uprava
Datum: 9.7.2018