Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  2.11.2018 15:15
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-846/18
INI-828/18

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Obvestilo o prevzemni ponudbi za odkup delnic Terme Dobrna d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME DOBRNA, Termalno zdravilišče d.d., Dobrna objavlja naslednje sporočilo:

Družba Terme Dobrna d.d. je dne 2.11.2018 prejela prevzemno ponudbo in prospekt za odkup delnic družbe Terme Dobrna d.d., ki jo je v imenu in za račun prevzemnika - družbe ALEA Inženiring d.o.o. Celje, poslala ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana.

Uprava družbe Terme Dobrna d.d. bo Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi objavila v zakonskem roku desetih dni.

Objava bo od najkasneje od 5.11.2018 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.terme-dobrna.si.

Uprava
Datum: 5.11.2018
Pripeti dokumenti:  Prospekt