Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  4.1.2019 10:21
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-2/19
INI-6/19

NAMA d.d. LJUBLJANA

Objava prevzemne namere za odkup vseh delnic Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 4.1.2019 je družba Ljubljanica, finančne storitve, d.o.o., s sedežem na Dunajski cesti 22, 1000 Ljubljana, v časniku Delo objavila prevzemno namero za odkup vseh delnic družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana. Objava bo dostopna tudi na spletni strani družbe Nama d.d. (www.nama.si) od 4.1.2019, najmanj za obdobje petih let.

Uprava družbe
Datum: 7.1.2019