Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  4.1.2019 15:35
Oznaka objavljenega dokumenta : CNS-4/19
CNS-4/19

UNION HOTELI d.d.

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 31.12.2018 je bilo v registru imetnikov delnic družbe UNION HOTELI d. d., Ljubljana, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d. d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 1.793.869,

b. skupno število lastnih delnic 13.404 oziroma 0,7472 % vseh izdanih delnic in

c. skupno število delnic z glasovalno pravico 1.780.465

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe http://www.union-hotels.eu od 4.1.2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Glavni izvršni direktor:
Matej Rigelnik
Datum: 7.1.2019