Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  6.2.2019 15:05
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-49/19
INI-51/19

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

109. seja nadzornega sveta z dne 06. februarja 2019

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja:

Nadzorni svet je na svoji 109. seji, dne 06. februarja 2019, sprejel sklep za imenovanje delitvenega revizorja v postopku oddelitve s prevzemom družbe Marina Portorož, d.d. in se seznanil z rezultati poslovanja družbe v obdobju januar - november 2018.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom:

O podjetju – medijsko središče – sporočila za javnost

Uprava
Datum: 7.2.2019