Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  7.2.2019 16:23
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-13/19
TOS-13/19

UNION HOTELI d.d.

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNION HOTELI d. d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja obvestilo o odkupu lastnih delnic.

Družba obvešča javnost, da je dne 04.02.2019 skladno s pooblastilom in sprejetimi sklepi 33. skupščine ter sklepom upravnega odbora na Ljubljanski borzi kupila 3.200  lastnih delnic po ceni 21,40 eur na delnico, kar predstavlja 0,1784 % vseh izdanih delnic. Nakup lastnih delnic je družba UNION HOTELI d.d. izvedla preko borznega člana NLB d.d.

Skupno število vseh izdanih delnic  je 1.793.869.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 13.404 delnic,  kar je predstavljalo  0,7472 odstotnega deleža vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenem nakupu je 16.604, kar predstavlja 0,9256  odstotnega deleža vseh izdanih delnic.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe http://www.union-hotels.eu/ od 07.02.2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Glavni izvršni direktor:
Matej Rigelnik
Datum: 11.2.2019