Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  11.2.2019 09:05
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-14/19
TOS-14/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 4. 2. 2019 do vključno 7. 2. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 9.672 lastnih delnic v skupni vrednosti 554.403 EUR, in sicer:

- 4. 2. 2019      2.395   delnic po povprečni tehtani ceni 57,40 EUR,
- 5. 2. 2019      2.368   delnic po povprečni tehtani ceni 57,30 EUR,
- 6. 2. 2019      2.555   delnic po povprečni tehtani ceni 57,28 EUR in   
- 7. 2. 2019      2.354   delnic po povprečni tehtani ceni 57,31 EUR.    

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 943.917 kar je predstavljalo 2,878 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 953.589 kar predstavlja 2,908 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 11. 2. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 12.2.2019