Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  13.3.2019 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-121/19
INI-123/19

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2018

Skladno s 17. členom Uredbe EU 596/2014 (Uredba MAR) in 158. členom ZTFI-1 objavljamo nerevidirane računovodske izkaze za leto 2018, ki so bili obravnavani na seji nadzornega sveta podjetja 12. 3. 2019.

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2018 bodo objavljeni na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si dne 13. 3. 2019 ter bodo dosegljivi vsaj deset let. Agenciji za javnopravne evidence in storitve bomo posredovali nerevidirane izkaze in bilance dne 13. 3. 2019.

Cinkarna Celje, d.d.
Uprava
Datum: 14.3.2019