Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  3.6.2019 09:42
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-25/19
TOS-25/19

KD Group, d.d., Ljubljana

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter v skladu s 126. in 136. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: KD Group d.d.), objavlja obvestilo o spremembi skupnega števila lastnih delnic in o novem skupnem številu lastnih delnic na dan 31.5.2019:

  • skupno število vseh izdanih delnic, vpisanih centralnem registru imetnikov delnic izdajatelja KD Group d.d., ki ga vodi KDD d.d.: 2.675.640,
  • skupno število lastnih delnic: 229.269, kar predstavlja 8,57% vseh izdanih delnic,
  • skupno število delnic z glasovalno pravico: 2.446.371, kar predstavlja 91,43% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo od 3.6.2019 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave. 

 

KD Group d.d.
Datum: 4.6.2019