Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  4.6.2019 15:01
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-416/19
INI-414/19

MELAMIN, d.d., Kočevje

Obvestilo o prejemu nasprotnega predloga delničarja

na podlagi določil Ljubljanske borze in zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Melamin d.d. Kočevje objavlja naslednje obvestilo:

Uprava družbe obvešča delničarje, da je dne 31.5.2019 prejela nasprotni predlog delničarja NLB Skladi d.o.o.,Tivolska cesta 48, Ljubljana, k predlogu sklepa 2.3. pod 2. točko dnevnega reda: "Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe Melamin d.d. Kočevje", 27.skupščine družbe, ki je sklicana dne 26.6.2019 ob 12. uri na sedežu družbe, Tomšičeva ulica 9 v Kočevju.

Nasprotni predlog je priložen v priponki k temu obvestilu.

Nasprotni predlog je objavljen in sporočen pod enakimi pogoji in na način kot sklic in gradivo za skupščino družbe (296. člen ZGD-1).

Obvestilo bo od 4.6.2019 dalje objavljeno tudi na spletnem portalu AJPES ter za obdobje najmanj pet let tudi na spletni strani družbe www.melamin.si  

Direktor družbe
Srečko Štefanič
Datum: 5.6.2019