Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  4.6.2019 15:48
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-417/19
INI-415/19

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Obvestilo o sklepih skupščine

Skladno s 124. in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR), Uprava družbe Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, MŠ 5042801000, DŠ SI 15280373, objavlja sklepe 23. Skupščine družbe Cinkarne z dne 4. 6. 2019.

 

Uprava
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 5.6.2019
Pripeti dokumenti:  Obvestilo o sklepih Skupščine