INFOSTORAGE/INFOHRAMBAhttp://csi.ljse.siINFO STORAGE/INFO HRAMBALjubljanska borza, Ljubljanainfohramba@ljse.sihttps://www.oam.si/design/logo.pngLJUBLJANSKA BORZA D.D. - INFO HRAMBAhttps://www.oam.si/13340https://www.oam.si/?doc_id=37053https://www.oam.si/?doc_id=37053Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNXTue, 21 Mar 2023 08:30:00 Equinox d.d.Equinox d.d.https://www.oam.si/?doc_id=37054https://www.oam.si/?doc_id=37054GEN-I na kapitalskem trgu z novo izdajo komercialnih zapisovTue, 21 Mar 2023 08:30:00 GEN-I, d.o.o., KrškoGEN-I, d.o.o., Krškohttps://www.oam.si/?doc_id=37049https://www.oam.si/?doc_id=37049Nerevidirani rezultati poslovanja skupine Petrol in družbe Petrol d. d., Ljubljana, v letu 2022Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d. d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj pet let od datuma objave.Mon, 20 Mar 2023 08:30:00 PETROL d.d., LjubljanaPETROL d.d., Ljubljanahttps://www.oam.si/?doc_id=37050https://www.oam.si/?doc_id=37050Unaudited results of the Petrol Group and Petrol d.d., Ljubljana, for 2022The information contained in this press release will be available on the website of Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, for a minimum of 5 years from the date of publication.Mon, 20 Mar 2023 08:30:00 PETROL d.d., LjubljanaPETROL d.d., Ljubljanahttps://www.oam.si/?doc_id=37051https://www.oam.si/?doc_id=37051Pridobivanje lastnih delnicNa podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:Mon, 20 Mar 2023 08:30:00 KRKA, d. d., Novo mestoKRKA, d. d., Novo mestohttps://www.oam.si/?doc_id=37052https://www.oam.si/?doc_id=37052Acquisition of treasury sharesBased on the provisions of the Rules of the Ljubljana Stock Exchange, d. d., Ljubljana and Article 2 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto announces:Mon, 20 Mar 2023 08:30:00 KRKA, d. d., Novo mestoKRKA, d. d., Novo mestohttps://www.oam.si/?doc_id=37046https://www.oam.si/?doc_id=37046Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Krka in nerevidirani računovodski izkazi družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 2022Fri, 17 Mar 2023 08:30:00 KRKA, d. d., Novo mestoKRKA, d. d., Novo mestohttps://www.oam.si/?doc_id=37047https://www.oam.si/?doc_id=37047Unaudited consolidated financial statements of the Krka Group and unaudited financial statements of the Krka, d. d., Novo mesto for 2022Fri, 17 Mar 2023 08:30:00 KRKA, d. d., Novo mestoKRKA, d. d., Novo mestohttps://www.oam.si/?doc_id=37048https://www.oam.si/?doc_id=37048Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNXFri, 17 Mar 2023 08:30:00 Equinox d.d.Equinox d.d.https://www.oam.si/?doc_id=37042https://www.oam.si/?doc_id=37042Pridobivanje lastnih delnicThu, 16 Mar 2023 08:30:00 Equinox d.d.Equinox d.d.https://www.oam.si/?doc_id=37043https://www.oam.si/?doc_id=37043Spremembe v nadzornem svetu SID banke, d.d., LjubljanaThu, 16 Mar 2023 08:30:00 SID banka, d. d., LjubljanaSID banka, d. d., Ljubljanahttps://www.oam.si/?doc_id=37044https://www.oam.si/?doc_id=37044Changes in the Supervisory Board of SID Bank Inc., LjubljanaThu, 16 Mar 2023 08:30:00 SID banka, d. d., LjubljanaSID banka, d. d., Ljubljanahttps://www.oam.si/?doc_id=37045https://www.oam.si/?doc_id=37045Mesečno poročanje po stanju na dan 28.02.2023Thu, 16 Mar 2023 08:30:00 VIPA HOLDING, d.d.VIPA HOLDING, d.d.https://www.oam.si/?doc_id=37040https://www.oam.si/?doc_id=37040Revidirano konsolidirano poročilo Skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2022 v ESEFTue, 14 Mar 2023 08:30:00 SALUS, LJUBLJANA, d.d., LjubljanaSALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljanahttps://www.oam.si/?doc_id=37041https://www.oam.si/?doc_id=37041Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNXTue, 14 Mar 2023 08:30:00 Equinox d.d.Equinox d.d.https://www.oam.si/?doc_id=37037https://www.oam.si/?doc_id=37037Pridobivanje lastnih delnicNa podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:Mon, 13 Mar 2023 08:30:00 KRKA, d. d., Novo mestoKRKA, d. d., Novo mestohttps://www.oam.si/?doc_id=37038https://www.oam.si/?doc_id=37038Acquisition of treasury sharesBased on the provisions of the Rules of the Ljubljana Stock Exchange, d. d., Ljubljana and Article 2 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto announces:Mon, 13 Mar 2023 08:30:00 KRKA, d. d., Novo mestoKRKA, d. d., Novo mestohttps://www.oam.si/?doc_id=37039https://www.oam.si/?doc_id=37039Obvestilo o sklepih 41. skupščine delničarjevMon, 13 Mar 2023 08:30:00 Union Hotels Collection d.d.Union Hotels Collection d.d.https://www.oam.si/?doc_id=37028https://www.oam.si/?doc_id=37028Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družbFri, 10 Mar 2023 08:30:00 SALUS, LJUBLJANA, d.d., LjubljanaSALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljanahttps://www.oam.si/?doc_id=37029https://www.oam.si/?doc_id=37029Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi SALUS, Ljubljana, d. d. v letu 2022 s poročilom neodvisnega revizorjaFri, 10 Mar 2023 08:30:00 SALUS, LJUBLJANA, d.d., LjubljanaSALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana