Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  12.9.2017 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-927/17
INI-887/17

M1, d.d., Ljubljana

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

M1. finančna družba, d.d., Vojkova cesta 58, Ljubljana, v skladu s prvim odstavkom 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS, št. 99/07) objavlja podatke o sestavi sredstev družbe in desetih največjih posamičnih naložbah družbe. Mesečno poročilo po stanju na dan 31.8.2017 je v priponki.

To obvestilo bo od 12.9.2017 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.m1-dd.si najmanj 5. let.

Datum: 13.9.2017