Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Objave v jeziku:

Zadnje objave


Datum in čas javne objave LEI koda Družba Koda matične države Naslov objave Kategorija   Jezik Datum in čas javnega dostopa Št.dok.  
20.2.2017 15:30 48510000C29CNFR9I370 KS NALOŽBE d.d., Ljubljana SI Mesečno poročanje Notranje informacije « Slovenski 21.2.2017 8:30 INI-93/17
20.2.2017 15:10 74780070B8222YUQX212 Tekstina, d. d., Ajdovščina SI Obvestilo družbe Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic « Slovenski 21.2.2017 8:30 TOS-19/17
17.2.2017 20:40 549300CAAOUTT4QDOZ16 PETROL, d.d., Ljubljana SI Statement of Conformity with the Corporate Governance Code Notranje informacije « Angleški 20.2.2017 8:30 INI-92/17
17.2.2017 20:40 549300CAAOUTT4QDOZ16 PETROL, d.d., Ljubljana SI Izjava o spoštovanju kodeksa upravljanja javnih delniških družb Notranje informacije « Slovenski 20.2.2017 8:30 INI-91/17
17.2.2017 20:00 549300CAAOUTT4QDOZ16 PETROL, d.d., Ljubljana SI The Supervisory Board Approves the Annual Report of the Petrol Group and Petrol d.d., Ljubljana for 2016 Notranje informacije « Angleški 20.2.2017 8:30 INI-90/17
17.2.2017 20:00 549300CAAOUTT4QDOZ16 PETROL, d.d., Ljubljana SI Nadzorni svet potrdil Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana za leto 2016 Letna računovodska in revizijska poročila « Slovenski 20.2.2017 8:30 AR-4/17
17.2.2017 19:00 549300CAAOUTT4QDOZ16 PETROL, d.d., Ljubljana SI Modifications to the Financial Calendar 2017 Notranje informacije « Angleški 20.2.2017 8:30 INI-89/17
17.2.2017 19:00 549300CAAOUTT4QDOZ16 PETROL, d.d., Ljubljana SI Sprememba finančnega koledarja za leto 2017 Notranje informacije « Slovenski 20.2.2017 8:30 INI-88/17
17.2.2017 16:23 NOVA KBM, d.d., Maribor SI Obvestilo o sklepih zasedanja imetnikov obveznic KBM10 - Nove KBM d.d. Notranje informacije « Slovenski 20.2.2017 8:30 INI-87/17
17.2.2017 16:04 AG d. d., Ljubljana SI SPREJETI SKLEPI NA 27.SKUPŠČINI DRUŽBE AG D.D. Notranje informacije « Slovenski 20.2.2017 8:30 INI-86/17
17.2.2017 15:23 DARS d.d., Celje SI Politika upravljanja družbe DARS d.d. Notranje informacije « Slovenski 20.2.2017 8:30 INI-85/17
17.2.2017 14:34 74780030B16YTKPI7Z04 INLES, d.d., Ribnica SI Obvestilo o spremembi pomembnega deleža Obvestila o pomembnem lastniškem deležu « Slovenski 20.2.2017 8:30 NIH-9/17
17.2.2017 08:30 74780070B8222YUQX212 Tekstina, d. d., Ajdovščina SI Obvestilo družbe Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala « Slovenski 20.2.2017 8:30 CNS-5/17
16.2.2017 15:35 SIVENT, d.d., Ljubljana SI Obvestilo o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register Notranje informacije « Slovenski 17.2.2017 8:30 INI-84/17
15.2.2017 16:04 48510000S70EYJ2A8W75 UNION HOTELI d.d. SI Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na 44., 45. ter 46. korespondenčni seji in na 99. redni seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. Notranje informacije « Slovenski 16.2.2017 8:30 INI-83/17
15.2.2017 15:01 48510000753FIELVLB90 HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana SI Mesečno poročilo - januar 2017 Notranje informacije « Slovenski 16.2.2017 8:30 INI-82/17
15.2.2017 09:08 549300P6F1BDSFSW5T72 SAVA RE, d. d., Ljubljana SI Counter Proposal to General Meeting Resolution Notranje informacije « Angleški 16.2.2017 8:30 INI-81/17  ! 
15.2.2017 09:05 549300P6F1BDSFSW5T72 SAVA RE, d. d., Ljubljana SI Nasprotni predlog sklepa 32. skupščine delničarjev Notranje informacije « Slovenski 16.2.2017 8:30 INI-80/17  ! 
14.2.2017 15:30 SIVENT, d.d., Ljubljana SI Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID - po stanju na dan 31.01.2017 Notranje informacije « Slovenski 15.2.2017 8:30 INI-79/17
14.2.2017 15:21 74780000B0BH7NS7K860 VIPA HOLDING, d.d. - v likvidaciji SI Mesečno poročanje po stanju na dan 31.01.2017 Notranje informacije « Slovenski 15.2.2017 8:30 INI-78/17

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Znak « predstavlja nadzorovano informacijo


Iskane besede: *
Družba:
LEI koda:
Oznaka vrednostnega papirja:
ISIN koda:
Datum objave: od Izberite datum  do Izberite datum
Obdobje:
Razred dokumenta:
Tip dokumenta:
Številka dokumenta:
Naslov dokumenta:
Jezik objave:
Matična država članica izdajatelja:
 
* Iskalnik išče v dokumentih le besede, ki niso del slikovnega gradiva. Zato lahko število najdenih javno dostopnih objav odstopa od dejanskega števila objav v Info Hrambi.