Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Objave v jeziku:

Zadnje objave


Datum in čas javne objave LEI koda Družba Koda matične države Naslov objave Kategorija   Jezik Datum in čas javnega dostopa Št.dok.  
9.11.2018 17:26 48510000KE3ZTDBTLV55 TERME DOBRNA, d.d., Dobrna SI Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi Notranje informacije « Slovenski 12.11.2018 8:30 INI-833/18
9.11.2018 11:50 5493001BABFV7P27OW30 NLB, d. d., Ljubljana SI Announcement of Offer Price Notranje informacije « Angleški 12.11.2018 8:30 INI-832/18
9.11.2018 11:50 5493001BABFV7P27OW30 NLB, d. d., Ljubljana SI Objava končne ponudbene cene Notranje informacije « Slovenski 12.11.2018 8:30 INI-831/18
6.11.2018 15:01 ALTA Invest d.d., Ljubljana SI Obvestilo o oblikovanju konzorcijev za skupno prodajo delnic družb (i) ELEKTRO CELJE, d.d., (ii) ELEKTRO GORENJSKA, d.d., (iii) ELEKTRO LJUBLJANA d.d.,(iv) ELEKTRO MARIBOR d.d. in (v) ELEKTRO PRIMORSKA d.d. Notranje informacije « Slovenski 7.11.2018 8:30 INI-830/18
6.11.2018 08:53 747800G0NBL9LSLRWX97 M1, d.d., Ljubljana SI Mesečno poročanje v skladu s Sklepom poročanju pravnih naslednic PID Notranje informacije « Slovenski 7.11.2018 8:30 INI-829/18
5.11.2018 16:06 48510000S70EYJ2A8W75 UNION HOTELI d.d. SI Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala « Slovenski 6.11.2018 8:30 CNS-34/18
5.11.2018 12:40 549300H9RLRTRTLRUZ73 KRKA, d. d., Novo mesto SI Change in total number of shares with voting rights Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala « Angleški 6.11.2018 8:30 CNS-33/18
5.11.2018 12:39 549300H9RLRTRTLRUZ73 KRKA, d. d., Novo mesto SI Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala « Slovenski 6.11.2018 8:30 CNS-32/18
2.11.2018 15:15 48510000KE3ZTDBTLV55 TERME DOBRNA, d.d., Dobrna SI Obvestilo o prevzemni ponudbi za odkup delnic Terme Dobrna d.d. Notranje informacije « Slovenski 5.11.2018 8:30 INI-828/18
30.10.2018 15:15 5493001KRYD613GTA170 GORENJE, d.d., Velenje SI Disclosure of transactions effected by persons discharging managerial responsibilities and persons closely related to them Notranje informacije « Angleški 2.11.2018 8:30 INI-827/18
30.10.2018 15:15 5493001KRYD613GTA170 GORENJE, d.d., Velenje SI Razkritje poslov oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi Notranje informacije « Slovenski 2.11.2018 8:30 INI-826/18
30.10.2018 15:05 549300H1GO5N7BK34P37 LUKA KOPER, d.d., Koper SI Change in the Financial calendar 2018 Notranje informacije « Angleški 2.11.2018 8:30 INI-825/18
30.10.2018 15:05 549300H1GO5N7BK34P37 LUKA KOPER, d.d., Koper SI Sprememba finančnega koledarja 2018 Notranje informacije « Slovenski 2.11.2018 8:30 INI-824/18
30.10.2018 15:03 48510000GLPP2XF85V66 DATALAB, d.d., Ljubljana SI Objava revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2018 Letna računovodska in revizijska poročila « Slovenski 2.11.2018 8:30 AR-67/18
30.10.2018 14:15 48510000753FIELVLB90 HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana SI Nakup lastnih delnic Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic « Slovenski 2.11.2018 8:30 TOS-89/18
30.10.2018 13:30 5493001KRYD613GTA170 GORENJE, d.d., Velenje SI Resolutions adopted at the 28th Annual General Meeting of Gorenje d. d. Notranje informacije « Angleški 2.11.2018 8:30 INI-823/18
30.10.2018 13:30 5493001KRYD613GTA170 GORENJE, d.d., Velenje SI Obvestilo o sklepih 28. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d. Notranje informacije « Slovenski 2.11.2018 8:30 INI-822/18
30.10.2018 08:15 5493001KRYD613GTA170 GORENJE, d.d., Velenje SI Change of the Financial calendar for the year 2018 Notranje informacije « Angleški 2.11.2018 8:30 INI-821/18
30.10.2018 08:15 5493001KRYD613GTA170 GORENJE, d.d., Velenje SI Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2018 Notranje informacije « Slovenski 2.11.2018 8:30 INI-820/18
30.10.2018 08:15 5493001KRYD613GTA170 GORENJE, d.d., Velenje SI Information about the change of the total number of shares with the voting right Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala « Angleški 2.11.2018 8:30 CNS-31/18

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Znak « predstavlja nadzorovano informacijo


Iskane besede: *
Družba:
LEI koda:
Oznaka vrednostnega papirja:
ISIN koda:
Datum objave: od Izberite datum  do Izberite datum
Obdobje:
Razred dokumenta:
Tip dokumenta:
Številka dokumenta:
Naslov dokumenta:
Jezik objave:
Matična država članica izdajatelja:
 
* Iskalnik išče v dokumentih le besede, ki niso del slikovnega gradiva. Zato lahko število najdenih javno dostopnih objav odstopa od dejanskega števila objav v Info Hrambi.